Nieuwsbrief juli 2020
NIEUWE WERELDEN

 

Little sun

 

Olafur - Eliasson BBC

Kunst kan onbereikbaar lijkende zaken haalbaar en inzichtelijk maken waardoor mensen zeggen:
'Nu begrijp ik het, het raakt me'

https://vimeo.com/144630441

Kind met 'little sun' - De kans op 't leren geopend door een kunstenaar.


CULTUUR SCHEPT DE RUIMTE VOOR HERKENNING

De cultuursector, als een van de systemen van een samenleving, spiegelt wat er leeft in de maatschappij. Daardoor kunnen mensen zeggen: 'Hier geloven we in. Laten we dat doen!' Vinger wijzend naar wat niet goed ging, gaat politiek vaak uit van korte termijn oplossingen (Eliasson).

Trees of Wisdom zet met nadruk culturele expressie in, om voorbij het besef van identiteit van leerlingen, met hen te definiëren in wat voor maatschappij ze in de toekomst willen leven. Wat zij willen/kunnen betekenen. Ze wegen tijdens socratische gesprekken, de daarbij horende dilemma's.
Het kritisch na denken, verdiept het begrip voor wat van belang is, bij het maken van keuzes in hun levens. Waarde vinding komt tot stand.

Op weg naar nieuwe werelden.

DEEP DEMOCRACY?

Een innerlijk besef van burgerschap is 'deep democracy'. Het zal wellicht niemand verbazen dat basisschoolleerlingen de besluiten doorvoelen die de menselijke staat kunnen raken. In de afgelopen jaren heeft Trees of Wisdom uitspraken van leerlingen verzameld.

Hieronder een kleine selectie van gehoorde opmerkingen.

  • Mijn mening is niet de waarheid voor iedereen
  • Zonder ik bestaat er geen wij
  • Als ik iemand blij maak word ik zelf ook blij
  • Dat iedereen mag spelen met iedereen
  • Als je alleen maar krijgt wordt je hebberig
  • Politici moeten op samenwerkingsles want ze maken vaak ruzie
  • Familie is heel belangrijk voor mij                                                        alles lijkt zo vanzelfsprekend tot je er bij stil staat

CULTURELE EXPRESSIE IS BEGRIJPEN

https://mcusercontent.com/d764f2501e807b1dfb6366113/images/e4b9d1ae-4b58-4f33-ad17-93adc8b9ff7f.jpg

Tekeningen verbeelden gedachten

BURGERSCHAP ELO VAN TREES OF WISDDOM

Volgend op onze fysieke lessen, bieden we scholen de gelegenheid de testfasevan 'burgerschap in een ELO omgeving' te doorlopen. De corona periode gaf ons steun in de rug. We willen toewerken naar 'blended learning'. De combinatie van inspirerende fysieke lessen en een verdiepend digitaal proces. Al filosoferend kunnen hele of halve klassen aan de slag met burgerschap.

Wilt u met uw school bij de testfase betrokken raken?
 


 

ACTIVITEITEN CURSUSJAAR 20-21

https://mcusercontent.com/d764f2501e807b1dfb6366113/images/b7342ee6-fd45-4dfd-91a3-bb4a1df42625.png

Burgerschap doorlopend gedurende het jaar
In samenwerking met Libertum Gouda, begeleidt Trees of Wisdom, via de Brede School Gouda, het burgerschapspel: 'Terra Nova minimaatschappij' .
. Geschikt voor groepen PO 6,7,8 kerndoelen 1, 2, 3, 12, 36, 37, 38, 47.
. Geschikt voor LWOO, VO en MBO 

Augustus
Voortgang voorbereiding ELO omgeving van Trees of Wisdom.

September
'Collages van Schoonheid'. De virtuele Karavaan van Co-Creating Europe komt tijdens de Vredesweek 19 tot en met 27 september naar basisschool 'WereldWijs’ De virtuele Karavaan filmt wat de leerlingen mooi vinden aan Europa en de wereld. 
. Geschikt voor groepen PO 6, 7, 8 kerndoelen 1, 2, 3, 36, 38, 47, 49, 50, 54.

November
Trees of Wisdom presenteert in samenwerking met 'De Ark' het projectformat 'KijkmijNou' aan deelnemende SO, SBO en VSO scholen op webinar van Stichting Leerplan Ontwikkeling.
KijkmijNou'  format geschikt voor:
. Geschikt voor groepen PO 7,8
. Geschikt voor LWOO, VO en MBO 

December
'Ik denk en vraag politici het hemd van het lijf'
Met de landelijke verkiezingen in aantocht werving scholen voor verkiezingsproject
. Geschikt voor groepen PO 7,8
. Geschikt voor LWOO, VO en MBO 

Wij leren schoolkinderen vragen stellen.