Image

jonge einstein

Wat doet Trees of Wisdom?

Trees of Wisdom gelooft dat elk kind over een aangeboren wijsheid beschikt. Wij volwassenen hoeven die wijsheid alleen bewust aan te spreken en kinderen te horen. Wij ervaren in gesprekken met kinderen dat zij levensvragen hebben maar ook getuigen van verassende inzichten. Met onze klassikale gesprekken geven wij een nieuwe, andere invulling aan het burgerschapsonderwijs. 

Onze aanpak?

De lessen leren leerlingen luisteren, spreken, reflecteren en vooral ook: doen. Stappen te zetten naar een respectvolle omgang met henzelf, met elkaar, en met de publieke ruimte waar wij in leven. Wij filosoferen op socratische wijze, leren leerlingen feiten kritisch te wegen, waarden te vinden en probleemoplossend te denken. Het denken in alternatieven vraagt creativiteit.  Expressie toont ons allen, fysiek, wat er voor leerlingen van belang is. Creativiteit is daarom een scharnierpunt. 

Welke onderwerpen behandelen wij?

Elke specifieke vraag van een school kunnen wij voorzien van een aanpak. Is iedereen altijd gelijk? ‘Vrijheid van meningsuiting’? Is hebben belangrijker dan zijn?’ Ook kunnen we met leerlingen gesprekken voeren over items als politiek, klimaatverandering, discriminatie , drugs of radicalisering. Als kinderen al jong daarover nadenken, zal hen dat helpen in hun omgang met elkaar en zal dat de samenleving ten goede komen. Wij geloven in een diverse samenleving met een plek voor elk talent of vermogen.

Gouda

Een stad van denkers. De stad van Erasmus en Coornhert. Trees of Wisdom is een Gouds initiatief. Het concept is bedacht door de Goudse beeldend kunstenares en lerares Miriam Piña. 

Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Begin bij de kinderen en jongeren en je zult het buiten je schoolmuren merken.

De boom als metafoor

Wij planten een heel klein zaadje! Het draagt alles om zich te ontwikkelen naar zijn soort. Daarom de boom. Samen met de school, met ouders vormen we de wortelstructuur. De basis van de boom. Over onze wortels denken we na tijdens projecten van Trees of Wisdom. 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Voor de lessen in Corona tijden bieden wij scholen de gelegenheid ons in te huren voor kleine groepen. In plaats van leerlingen naar huis te sturen kunnen we met halve klassen aan de slag.   Zie onze filmpjes op deze website! Kijk op onze FaceBook pagina, https://www.facebook.com/TreesofWisdom. Mail ons voor meer informatie naar info@treesofwisdom.nl.