kind

Wat doet Trees of Wisdom?

Trees of Wisdom gelooft dat elk kind over een aangeboren wijsheid beschikt. Wij volwassenen hoeven die wijsheid alleen bewust aan te spreken en kinderen te horen. Wij ervaren in gesprekken met kinderen dat zij levensvragen hebben maar ook getuigen van verassende inzichten. Met onze klassikale gesprekken geven wij een nieuwe, andere invulling aan het burgerschapsonderwijs.