De inzending voor de Nieuwe Aarde

De ‘Nieuwe Aarde’ ís reeds tussen ons. Het is aan ons volwassenen het tumult om ons heen terug te brengen en het geluid uit te zuiveren tot de kinderstem. Hoor wat kinderen zeggen. Luister en kijk! Mijn artistieke vaardigheden ondersteunen dit proces. Kunnen wij in de veranderende wereld oude waarden herijken? Komen we tot nieuwe waardebepalingen?

Ik denk dat community art daar toe kan leiden.

Het te realiseren object bestaat uit bronskleurige takken met schulpvormige bladeren. Het zijn kwarten die hoog om een boom heen geklemd kunnen worden. 

Langs de stam, kijken mannen en vrouwen naar beneden. De mannen en vrouwen vertegenwoordigen de windstreken. In klassen van scholen verzamelen leraren gedurende een bepaalde periode de bijzondere opmerkingen van kinderen. Deelnemende scholen delen deze ‘quotes’  door ze digitaal, tekstueel en/of gefilmd aan te bieden de bezoekers, medebewoners van de stad. Op een centraal punt, kunnen inwoners van de stad ‘wijsheidsreacties’, berichten achterlaten. 

Sinds 2016 op diverse scholen gestaan met Trees of Wisdom met dit community art concept.

Art matters!!

Video file


Klik op de ogenoog op de plaat hieronder om video's en teksten van  kinderen te bekijken. 

Druk op de knop hieronder om volledig scherm te tonen