Agenda

“Zet als volwassene weer de bril op die je als kind droeg, waarmee je zonder oordeel naar de ander kon kijken”. Dit was onlangs mijn boodschap aan volwassenen toen we over diversiteit spraken. Want iedereen had de wens om diversiteit te bevorderen, wat aansluit bij de wens van de gemeente Gouda. Zij streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, religie of beperking. Maar ook een samenleving waarin mensen zich onderdeel weten van een hele gemeenschap en daar ook verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dit alles begint bij kinderen, uw leerlingen”
Corine Dijkstra, wethouder diversiteit en integratie

Trees of Wisdom Burgerschaps-Event

Datum: 6 maart 2019
Voor: scholen in Gouda e.o. en griffies van gemeente Gouda e.o.

Op 21 december j.l. heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met het wetsvoorstel over burgerschapsonderwijs (Arie Slob). De wet bepaalt dat scholen, leerlingen kennis en respect moeten bijbrengen voor de basis waarden van de democratische rechtsstaat. Gelukkig zijn er de laatste tijd diverse mogelijkheden ontwikkeld om de dilemma’s die zich in onze maatschappij in het dagelijks leven voordoen, op een speelse wijze aan de orde te stellen.

Daarom organiseert Trees of Wisdom op 6 maart een onderwijs event over dit thema o.a. voor scholen in Gouda en omgeving.

Een van de sprekers zal zijn Jeroen Bron van Stichting Leerplan ontwikkeling (SLO). 'Burgerschapsonderwijs moet meer zijn dan een bezoek aan de Tweede Kamer. Democratieonderwijs moet niet alleen ingaan op het systeem, maar ook gaan over de inherente spanningen en conflicterende waarden die er bestaan in een democratie’.

Nog bezig met de ontwikkeling van schoolplannen tot 2030? Democratieonderwijs nog niet ingevuld? Kom en luister tijdens dit event naar Jeroen Bron van het SLO, naar Karel Ploeger van ProDemos oever het spel ‘DemocraCity’ en Lisa Hu over het spel 'Terra Nova’ de minimaatschappij.

Als school in Gouda kunt u zich ter plekke inschrijven om later in 2019 in Het Huis van De Stad het spel ‘DemocraCity’, gratis te spelen. Tijdens het event bent u ook uitgenodigd Terra Nova te spelen. Begeleiding is aanwezig. Tot slot kunt u kennis maken met de wijze waarop Trees of Wisdom middels lessen filosofie het domein burgerschap verdiept, daarmee bijdraagt tot de 21e eeuwse vaardigheden en met creatieve expressie kinderen aanzet tot probleem oplossend denken.

Terra Nova de minimaatschappij gespeeld door PVV’er, een D66’er en een PvdA’er

PROGRAMMA
Opening door: Wethouder Corine Dijkstra Burgerschap en Integratie

Wie informeren u?

 • Jeroen Bron, Stichting Leerplan ontwikkeling
  • https://prodemos.nl/nieuws/burgerschap-meer-dan-een-bezoek-aan-de-tweede-kamer/
  • https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/483339-leerlingen-kunnen-heel-goed-zelf-bedenken-wat-ze-willen-leren
 • Karel Ploeger, over DemocraCity in Gouda en omgeving
 • Lisa Hu, over Terra Nova de Minimaatschappij
 • Miriam Piña, over Trees of Wisdom

Waarover raakt u geïnformeerd?

 • Hoe maken uw leerlingen kennis met het democratisch systeem maar ook met de waarden die ermee verbonden zijn?
 • Hoe leren kinderen open te staan voor wat nieuw is maar leren ze ontwikkelingen ook kritisch te onderzoeken op waarden?
 • Wat kan filosoferen aan burgerschap toevoegen zonder een taakverzwaring voor leraren te veroorzaken?
 • Hoe leren kinderen creatief en probleem oplossend te denken?
 • Hoe leren kinderen samenwerken ongeacht verschillen in culturele achtergrond?

Aanmelden

Vooraankondiging!!
Trees of Wisdom 'VragenVuur’ EU event

Mei 2019

In mei hoopt Trees of Wisdom in verband met de Europese Verkiezingen PO en VO leerlingen een ‘VragenVuur’ te organiseren waarin vertegenwoordigende ‘coryfeeën’ van diverse Nederlandse partijen van de Europese Unie ‘bevraagd worden.

In groepjes stellen de leerlingen samen algemeen filosofische maar ook gedetailleerde vragen over de Europese Unie, haar werkwijze in het verleden, in het heden en de toekomst.

Heeft uw school belangstelling om deel te nemen aan dit EU verkiezingen project? Stuur ons een mail en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.