De toekomst ligt in onze handen

Wat is Trees of Wisdom

Het project Trees of Wisdom zoekt samen met kinderen naar antwoorden op levensvragen. Samen nadenken over wat van betekenis is in het leven. Wat betekenen begrippen als vrijheid en gelijkheid? Wat zijn de overeenkomsten tussen mensen? Als kinderen daarover al jong nadenken, zal hen dat helpen in hun omgang met elkaar en zal dat de samenleving ten goede komen. De antwoorden van de kinderen zijn vaak verrassend leerzaam voor volwassenen.

Gouds initiatief

Trees of Wisdom is een Gouds initiatief. Het is een idee van de Goudse beeldend kunstenares en docent Miriam Piña. “Als lerares en beeldend kunstenares merkte ik tijdens lessen levensbeschouwing, waardengericht leren en culturele kunstzinnige vorming dat leerlingen behoefte hebben aan zingeving. Waarden moeten worden heroverwogen.”

Begin bij kinderen

Het project is bedoeld voor primair en voortgezet onderwijs. Het voorziet in lessen filosofie met een creatieve verwerking. Kinderen leren zo luisteren, spreken, reflecteren en vooral ook: doen. Zie het als een eerste stap naar een toekomst waarin mensen respectvol met elkaar, zichzelf en hun omgeving omgaan. Pilots van dit project draaiden op een basisschool in Antwerpen en op RK basisschool De Bijenkorf in Gouda.

De boom als metafoor

Een heel klein zaadje draagt alles in zich om te ontwikkelen naar zijn soort. Zo ook de boom. Maar het heeft wel van alles nodig om tot ontwikkeling te komen, zoals zonlicht, voeding, vocht, een goede grond. Je ziet uiteindelijk de boom, maar de wortelstructuur onder de grond is minstens zo belangrijk. Het is de basis van de boom. De kinderen vormen de blaadjes. Zij putten hun voeding uit de wortels en de takken. En over die wortels wordt nagedacht in het project Trees of Wisdom.

Wil uw school meedoen?

Twee pilots van het project zijn inmiddels afgerond. Scholen die ook met Trees of Wisdom aan de slag willen gaan, kunnen voor meer informatie mailen naar info@treesofwisdom.nl.